945/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Lag om ändring av 1 § i lagen om penninginsamlingar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 3 mom. 7 punkten i lagen om penninginsamlingar (863/2019) och

fogas till 1 § 3 mom. en ny 8 punkt som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Lagens tillämpningsområde omfattar inte


7) låne- eller investeringsbaserad gräsrotsfinansiering eller verksamhet som bedrivs av förmedlare av gräsrotsfinansiering i enlighet med lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016),

8) tjänster genom vilka växthusgasutsläpp kompenseras genom ett verifierat och beräknat minskande av växthusgaser i atmosfären, avlägsnande av växthusgaser från atmosfären eller undvikande av att växthusgaser släpps ut i atmosfären.


Denna lag träder i kraft den 22 november 2021.

RP 124/2021
FvUB 13/2021
RSv 149/2021

Helsingfors den 19 november 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.