865/2021

Helsingfors den 7 oktober 2021

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om dagsbotens belopp

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om dagsbotens belopp (609/1999) 1 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 713/2019, som följer:

1 §
Genomsnittlig månadsinkomst

Från inkomsten avdras följande skatter och avgifter:

1) inkomstskatt till staten på förvärvs- och kapitalinkomst,

2) kommunalskatt,

3) kyrkoskatt,

4) rundradioskatt och medieavgift på Åland,

5) den försäkrades sjukförsäkringspremie,

6) arbetstagares arbetspensionsförsäkringsavgift,

7) löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.

Helsingfors den 7 oktober 2021

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas Blomqvist

Lagstiftningsråd
Leena Mäkipää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.