843/2021

Helsingfors den 24 september 2021

Statsrådets kanslis förordning om ändring av statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets kanslis beslut

ändras i statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli (162/2015) 6 § 2 mom., 13 § 4 mom. 6 punkten och 43 § 1 mom.,sådana de lyder, 6 § 2 mom. i förordning 758/2019, 13 § 4 mom. 6 punkten i förordning 1023/2019 och 43 § 1 mom. i förordning 842/2016, samt

fogas till 13 § 4 mom., sådant det lyder i förordning 1023/2019, en ny 7 punkt som följer:

6 §
Statsrådets förvaltningsenhets organisation

Inom informationssektorn finns enheten för informationshantering och it-enheten. Vid enheten för informationshantering finns fyra informationshanteringsgrupper. Dessa är gruppen för EU-ärenden och internationella ärenden, gruppen för arkivering och sekretessbelagt material samt två dokumenthanteringsgrupper. Vid it-enheten finns tre grupper. Dessa är gruppen för informationssystemtjänster, gruppen för informationstekniktjänster och gruppen för tekniska infrastrukturtjänster.


13 §
Uppgifter för de enheter som inte hör till en avdelning

Till ekonomienhetens uppgifter hör


6) ärenden som gäller beviljande av partistöd,

7) styrning och samordning av statsrådets och ministeriernas gemensamma dataskydd.


43 §
Tjänsteresor

Statsministern ger den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod reseförordnanden. Den statssekreterare som har utnämnts för statsministerns mandatperiod ger understatssekreteraren och statsministerns specialmedarbetare reseförordnanden. En minister ger den statssekreterare som har utnämnts för ministerns mandatperiod reseförordnanden. Den statssekreterare som har utnämnts för en ministers mandatperiod ger ministerns specialmedarbetare reseförordnanden.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2021.

Helsingfors den 24 september 2021

Statsminister
Sanna Marin

Understatssekreterare
Timo Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.