840/2021

Helsingfors den 23 september 2021

Finansministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Haapavesi stad och Nivala stad

Finansministeriet har med stöd av 21 § 2 mom. och 19 § 1 mom. i kommunstrukturlagen (1698/2009) och 5 § i språklagen (423/2003) beslutat:

Ändring i kommunindelningen

Från Haapavesi stad till Nivala stad överförs följande fastighet:

I sin helhet fastigheten Näätälä 71-402-42-9.

Verkningar på judiciell och administrativ indelning

Överföringen föranleder inte ändringar på judiciell och administrativ indelning.

Verkningar på språklig indelning

Överföringen föranleder inte ändringar på kommunernas språkliga indelning.

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2023.

Tillkännagivande av beslutet

Beslut om ändring i kommunindelningen ska publiceras i Finlands författningssamling och sändas för kungörelse i den kommun som berörs av ändringen på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.

Sökande av ändring

Enligt 53 § 3 mom. i kommunstrukturlagen får ändring i beslutet genom besvär sökas av en kommun som berörs av ändringen eller en medlem i kommunen.

Helsingfors den 23 september 2021

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Anu Hernesmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.