827/2021

Helsingfors den 14 september 2021

Försvarsministeriets förordning om ändring av 5 § i försvarsministeriets förordning om försök med gemensam inkvartering för dem som fullgör beväringstjänst och dem som fullgör frivillig militärtjänst för kvinnor

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om försök med gemensam inkvartering för dem som fullgör beväringstjänst och dem som fullgör frivillig militärtjänst för kvinnor (80/2020) 5 § som följer:

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020 och gäller till och med den 31 december 2022.


Denna förordning träder i kraft den 22 september 2021.

Helsingfors den 14 september 2021

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Regeringsråd
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.