825/2021

Helsingfors den 9 september 2021

Justitieministeriets förordning om ändring av 1 och 3 § i justitieministeriets förordning om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter (177/2021) 1 § och 3 § 1 mom. som följer:

1 §
Senareläggning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter

Med avvikelse från 36 § 2 mom. i lagen om verkställighet av böter (672/2002) får den som dömts till ett förvandlingsstraff för böter inte åläggas att anmäla sig i ett fängelse

1) under perioden den 4 mars till den 30 juni 2021, nämnda dagar medräknade,

2) under perioden den 15 september till den 31 december 2021, nämnda dagar medräknade, om förvandlingsstraffet för böter ska verkställas den 15 september 2021 eller därefter.

Det får inte förordnas att den som dömts till förvandlingsstraff för böter ska förpassas till fängelse under de perioder som nämns i 1 mom. i denna paragraf med stöd av en efterlysning enligt 36 § 3 mom. i lagen om verkställighet av böter.

De som dömts till förvandlingsstraff för böter som senarelagts under den period som nämns i 1 mom. 1 punkten efterlyses stegvis så att alla dömda har blivit efterlysta senast den 31 december 2021. De som dömts till förvandlingsstraff för böter som senarelagts under den period som nämns i 1 mom. 2 punkten efterlyses stegvis så att alla dömda har blivit efterlysta senast den 31 maj 2022.

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller inte förvandlingsstraff för böter som ska verkställas för häktade som redan är i fängelse eller för fångar som avtjänar straff.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 4 mars 2021 och gäller till och med den 31 maj 2022.Denna förordning träder i kraft den 15 september 2021.

Helsingfors den 9 september 2021

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Avdelningschef
Ari-Pekka Koivisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.