804/2021

Helsingfors den 31 augusti 2021

Statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 16 c § 2 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016), sådant det lyder i lag 701/2021:

1 §

Ett i 16 a § 1 mom. i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) avsett intyg eller ett i 16 b eller 16 d § i den lagen avsett covid-19-test krävs inte av personer vars avgångsland eller avgångsområde före ankomsten till Finland är Hongkong, Kina, Macao, Malta, Taiwan, Ungern, Nya Zeeland, Polen eller Vatikanstaten, eller kommunerna Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby eller Sør-Varanger i Norge eller kommunerna Haparanda, Kiruna, Pajala eller Övertorneå i Sverige.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2021 och gäller till och med den 15 oktober 2021.

Helsingfors den 31 augusti 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Avdelningschef
Taneli Puumalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.