791/2021

Helsingfors den 27 augusti 2021

Lag om ändring av lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) en ny 14 a § som följer:

14 a §
Riksomfattande informationssystemtjänster

Bestämmelser om utlämnande av uppgifter i handlingar inom socialvården med hjälp av riksomfattande informationssystemtjänster finns i lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (784/2021).


Denna lag träder i kraft 1 november den 2021.

RP 212/2020
ShUB 11/2021
RSv 71/2021

Helsingfors den 27 augusti 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.