776/2021

Helsingfors den 19 augusti 2021

Statsrådets förordning om justering av maximi- och minimibeloppen av de försummelseavgifter som avses i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 9 b § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006), sådan paragrafen lyder i lag 678/2015:

1 §

Den i 9 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) avsedda försummelseavgiften är minst 2 110 euro och högst 21 100 euro och den förhöjda försummelseavgiften minst 21 100 euro och högst 68 500 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2021.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om justering av maximi- och minimibeloppen av de försummelseavgifter som avses i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (745/2018).

Helsingfors den 19 augusti 2021

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Specialsakkunnig
Elli Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.