718/2021

Nådendal den 15 juli 2021

Lag om ändring av 83 § i livsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 83 § i livsmedelslagen (297/2021) ett nytt 3 mom. som följer:

83 §
Handräckning

Tillsynsmyndigheterna ska på begäran ge tillsynsmyndigheten enligt avfallslagen (646/2011) handräckning vid tillsynen över skyldigheten att föra bok över livsmedelsavfall enligt 118 a § i den lagen.


Denna lag träder i kraft den 19 juli 2021.

RP 40/2021
EkUU 20/2021
FvUU 22/2021
GrUU 24/2021
MiUB 3/2021
RSv 112/2021

Nådendal den 15 juli 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.