699/2021

Helsingfors den 29 juni 2021

Statsrådets förordning om justering av beloppet av den påföljdsavgift som avses i arbetsavtalslagen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 11 a kap. 3 § 2 mom. i arbetsavtalslagen (55/2001), sådant momentet lyder i lag 451/2012:

1 §

Beloppet av den påföljdsavgift som avses i 11 a kap. 3 § 1 mom. i arbetsavtalslagen (55/2001) justeras i enlighet med förändringen i penningvärdet så att påföljdsavgiften är minst 1 080 euro och högst 32 340 euro.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2021.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om justering av beloppet av den påföljdsavgift som avses i arbetsavtalslagen (515/2018).

Helsingfors den 29 juni 2021

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Specialsakkunnig
Elli Nieminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.