610/2021

Helsingfors den 29 juni 2021

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket (1050/2016) 6 §, sådan den lyder i förordningarna 188/2017 ja 1100/2018, som följer:

6 §
Särskilda fiskekvoter

Av Finlands fiskekvoter reserveras för kommersiella fiskare sådana särskilda fiskekvoter som avses i 18 § i genomförandelagen enligt följande:

1) för fiske med nät efter strömming och sådant småskaligt trål- och ryssjefiske efter strömming som avses i 13 § samt för bifångster av strömming i kommersiellt fiske efter andra fiskarter än strömming eller vassbuk en särskild fiskekvot på 450 ton av strömmingskvoten för Finska viken och centrala Östersjön, samt en särskild fiskekvot på 500 ton av strömmingskvoten för Bottniska viken,

2) för fiske med nät och ryssja och i 13 § avsett småskaligt trålfiske efter vassbuk samt för bifångster av vassbuk i kommersiellt fiske efter andra fiskarter än strömming eller vassbuk en särskild fiskekvot på 50 ton av vassbukskvoten,

3) för fångster av lax vid fiske efter andra fiskarter en särskild fiskekvot på 300 laxar av laxkvoten för centrala Östersjön och Bottniska viken samt en särskild fiskekvot på 150 laxar av laxkvoten för Finska viken.

En i 1 mom. avsedd bifångst av strömming, vassbuk eller lax får utgöra högst 50 procent av den sammanlagda fångst som lossas från fiskefartyget.


Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2021.

Helsingfors den 29 juni 2021

Forsknings- och kulturministerminister
Antti Kurvinen

Konsultativ tjänsteman
Timo Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.