590/2021

Helsingfors den 23 juni 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning (658/2016) 6 § 4 mom., sådant det lyder i förordning 1463/2019, som följer:

6 §
Ministeriets avdelningar, sektorer och fristående enheter

Vid informations- och forskningssektorn finns en dataadministrations- och lantmäterienhet samt en forsknings- och rättsenhet. Vid förvaltnings- och utvecklingssektorn finns en personal- och förvaltningsenhet, en styrnings- och ekonomienhet samt en kommunikationsenhet.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2021.

Helsingfors den 23 juni 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Kanslichef
Jaana Husu-Kallio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.