586/2021

Helsingfors den 23 juni 2021

Statsrådets förordning om ändring av 2 § och 3 § i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015) 2 § 30 punkten och 3 § 5 punkten, sådana de lyder i förordningen 917/2016, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


30) ponny en häst med en mankhöjd högst 148 centimeter som har registrerats som renrasig ponny i det basregister som avses i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/963 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 och (EU) 2019/6 vad gäller identifiering och registrering av hästdjur och om fastställande av förlagor till identitetshandlingar för dessa djur


3 §
Djurregister

En förutsättning för beräkning av djur är att i fråga om de djur som han eller hon innehar:


5) hästar och ponnyer har märkts enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/963 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 och (EU) 2019/6 vad gäller identifiering och registrering av hästdjur och om fastställande av förlagor till identitetshandlingar för dessa djur


Denna förordning träder i kraft den 7 juli 2021.

Helsingfors den 23 juni 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.