485/2021

Helsingfors den 4.6.2021

Lag om ändring av 3 och 351 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) 3 § 21 punkten och 351 § 5 mom., av dem 351 § 5 mom. sådant det lyder i lag 1266/2018, som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med


21) skyddat namn och skyddat märke ett namn och märke  som  är  infört i  handels-,  varumärkes-, förenings-, stiftelse- eller partiregistret samt en inarbetad firma, ett sekundärt kännetecken och ett varumärke enligt firmalagen (128/1979) eller varumärkeslagen (544/2019) samt namnet på ett offentligt samfund, ett statligt affärsverk, en självständig offentligrättslig inrättning, en offentligrättslig förening samt på en främmande stats beskickning eller på ett organ i dem,


351 §
Ikraftträdande

Lagens 201 § gäller till och med den 1 juli 2024.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 55/2021
KoUB 10/2021
RSv 60/2021

Helsingfors den 4.6.2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.