461/2021

Helsingfors den 4 juni 2021

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om temporär ändring av mervärdesskattelagen (486/2020) ikraftträdandebestämmelsen, sådan den lyder i lag 1031/2020, som följer:

Denna lag träder i kraft den 29 juni 2020 och gäller till och med den 31 december 2021.

Lagen tillämpas på försäljning, import och gemenskapsinterna förvärv av varor som äger rum den 30 januari 2020 eller därefter men senast den 31 december 2021.


Denna lag träder i kraft den 7 juni 2021.

RP 69/2021
FiUB 6/2021
RSv 66/2021

Helsingfors den 4 juni 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.