457/2021

Helsingfors den 3 juni 2021

Statsrådets förordning om ändring av 18 § i statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av livsmedelskedjans verksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av livsmedelskedjans verksamhet (680/2014) 18 § 2 mom. som följer:

18 §
Ikraftträdande

Understöd enligt denna förordning kan beviljas till och med den 30 juni 2023.Denna förordning träder i kraft den 7 juni 2021.

Helsingfors den 3 juni 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.