426/2021

Helsingfors den 20 maj 2021

Statsrådets förordning om avtalet med Republiken Korea om luftfart

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om avtalet med Republiken Korea om luftfart (213/2021):

1 §

Det i Helsingfors den 10 juni 2019 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Koreas regering ingångna avtalet om luftfart träder i kraft den 28 maj 2021 enligt vad som har avtalats.

Avtalet har godkänts av riksdagen den 26 februari 2021 och av republikens president den 12 mars 2021. Noterna om godkännandet har utväxlats den 28 april 2021.

2 §

De bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen ska gälla som förordning.

3 §

Lagen om avtalet med Republiken Korea om luftfart (213/2021) träder i kraft den 28 maj 2021.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 28 maj 2021.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 34/2021)

Helsingfors den 20 maj 2021

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Ledande sakkunnig
Päivi Jämsä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.