364/2021

Helsingfors den 29 april 2021

Statsrådets förordning om ändring av 11 § i statsrådets förordning om reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om reservering av medel för kostnader för kärnavfallshantering (991/2017) 11 § som följer:

11 §
Begäran av en avfallshanteringsskyldig

Den som är avfallshanteringsskyldig ska begära en sådan sänkning av fonderingsmålet som avses i 9 § senast när denne till arbets- och näringsministeriet lämnar in de uppgifter som avses i 88 § 2 mom. i kärnenergiförordningen (161/1988).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 29 april 2021

Näringsminister
Mika Lintilä

Regeringsråd
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.