363/2021

Helsingfors den 29 april 2021

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om de allmänna villkoren för lån som ges av statens kärnavfallshanteringsfonds tillgångar

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om de allmänna villkoren för lån som ges av statens kärnavfallshanteringsfonds tillgångar (83/2010) 1 § 2 mom. samt

ändras 2 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 100/2017, som följer:

2 §
Ränta

På lån som ur Statens kärnavfallshanteringsfond har givits en avfallshanteringsskyldig eller dennes aktieägare uttas en ränta som motsvarar Euriborräntan för tolv månader, dock alltid minst 0 procent, förhöjd med 0,7 procentenheter. Räntan justeras årligen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022. Förordningens 2 § 1 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2023.

Helsingfors den 29 april 2021

Näringsminister
Mika Lintilä

Regeringsråd
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.