355/2021

Helsingfors den 27 april 2021

Statsrådets förordning om upphävande av en statsrådsförordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86 och 88 § i beredskapslagen och av en statsrådsförordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86 och 88 § i beredskapslagen (187/2021) samt statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård (217/2021).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 27 april 2021.

Helsingfors den 27 april 2021

Statsminister
Sanna Marin

Understatssekreterare
Timo Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.