266/2021

Helsingfors den 31 mars 2021

Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om omständigheter som ska beaktas vid bedömning av ett kreditinstituts och värdepappersföretags eller en koncerns avvecklings- och omorganiseringsmöjligheter

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om omständigheter som ska beaktas vid bedömning av ett kreditinstituts och värdepappersföretags eller en koncerns avvecklings- och omorganiseringsmöjligheter (1285/2014) 2 § 1 mom. 17 punkten som följer:

2 §
Omständigheter som ska beaktas vid bedömning av avvecklings- och omorganiseringsmöjligheter

Vid bedömning av ett instituts eller en koncerns möjligheter till avveckling och omorganisering ska Verket för finansiell stabilitet beakta åtminstone följande omständigheter:


17) institutets antal och typ av nedskrivningsbara skulder,Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

Helsingfors den 31 mars 2021

Finansminister
Matti Vanhanen

Specialsakkunnig
Antti Makkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.