186/2021

Helsingfors den 5 mars 2021

Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 106 § 1 mom. och 107 § i beredskapslagen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 6 § i beredskapslagen (1552/2011):

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om befogenheter som tas i bruk under undantagsförhållanden som avses i 3 § 5 punkten i beredskapslagen (1552/2011).

2 §

Den befogenhet i enlighet med 106 § 1 mom. i beredskapslagen som gäller förvaltningsmyndigheternas kommunikation får utövas i hela landet

3 §

De i 107 § i beredskapslagen avsedda befogenheter som gäller avgörande av behörighet får utövas i hela landet.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2021. Förordningen gäller till och med den 30 april 2021.

Helsingfors den 5 mars 2021

Statsminister
Sanna Marin

Understatssekreterare
Timo Lankinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.