179/2021

Helsingfors den 3 mars 2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 8 a § och ikraftträdandebestämmelsen i jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livs medelsinformation till konsumenterna

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras 8 a § och ikraftträdandebestämmelsen i jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna (834/2014), sådana de lyder i förordning 154/2019, som följer:

8 a §
Rapport om tillämpning av kravet att ange ursprungslandet enligt 7 a §

Jord- och skogsbruksministeriet ska utarbeta en rapport om tillämpningen av den skyldighet att ange ursprungslandet som avses i 7 a § och lämna in den till Europeiska kommissionen senast den 31 december 2022.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019 och gäller till och med den 30 april 2023.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2021.

Helsingfors den 3 mars 2021

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Livsmedelssäkerhetsdirektör
Sebastian Hielm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.