169/2021

Helsingfors den 25 februari 2021

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen (1101/2019) 2 § 1 mom. 1 punkten som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) statsförvaltningsmyndighet myndigheter vid statliga ämbetsverk, vid statliga inrättningar och vid statliga affärsverk samt domstolar och sådana nämnder som har inrättats för att behandla besvärsärenden,Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

Helsingfors den 25 februari 2021

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finansråd
Tero Meltti

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.