155/2021

Helsingfors den 23 februari 2021

Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering (1388/2018) bilagans punkt 2, sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 794/2019, 1291/2019, 134/2020 och 642/2020 som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2021.

Helsingfors den 23 februari 2021

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Ledande sakkunnig
Tapio Puurunen

Bilaga

Löneklasser och ersättningar på grund av gällande förhållanden

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2. Ersättningar på grund av gällande förhållanden

2.1 Land/insats Ersättning på grund av gällande
förhållanden / anställningsdag
Afghanistan 198,09 euro
Kenya 138,00 euro
Libanon 153,97 euro
UNITAD 51,00 euro
2.2 Sekretariatsuppgifter
Berlin, Bryssel, Strasbourg och Wien 144,31 euro
Genève 178,13 euro
Riga 134,65 euro
Warszawa 120,15 euro
Vilnius 124,98 euro
2.3 Räddningsbranschens personal i uppgifter enligt
38 § i räddningslagen (379/2011) 135,00 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.