130/2021

Helsingfors den 8 februari 2021

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

upphävs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer (149/2017) 9 § 3 mom. och

fogas till förordningen en ny 3 § som följer:

3 §
Vaccination mot fästingburen encefalit

Vaccination mot fästingburen encefalit ges till personer som bor eller vistas långvarigt i ett område där risken för fästingburen encefalit är hög. Institutet för hälsa och välfärd fastställer indikationerna för vaccination och riskområdena.

Vaccinationen nämns i bilagan.


Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2021.

Helsingfors den 8 februari 2021

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringsråd
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.