112/2021

Helsingfors den 28 januari 2021

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet (1024/2007) 2 § 2 mom., sådan den lyder i förordning 1024/2020, som följer:

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör också ärenden som gäller följande statsbolag:

1) Finnvera Abp,

2) Finlands industriinvestering Ab,

3) Teknologiska forskningscentralen VTT Ab,

4) Finlands Malmförädling Ab,

5) Business Finland Ab,

6) Klimatfonden Ab.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

Helsingfors den 28 januari 2021

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Kari Klemm

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.