63/2021

Helsingfors den 15 januari 2021

Lag om ändring av 13 § i lagen om begränsning av odling av genetiskt modifierade organismer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om begränsning av odling av genetiskt modifierade organismer (445/2019) 13 § som följer:

13 §
Ändringssökande

I fråga om ett förbud eller ett föreläggande som Livsmedelsverket meddelat med stöd av 12 § får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).


Denna lag träder i kraft den 19 januari 2021.

RP 220/2020
JsUB 17/2020
RSv 222/2020

Helsingfors den 15 januari 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.