Ursprungliga författningar: 2021

1384/2021
Lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
1383/2021
Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen
1382/2021
Lag om ändring av lagen om främjande av integration
1381/2021
Lag om ändring av lagen om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
1380/2021
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1379/2021
Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
1378/2021
Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
1377/2021
Statsrådets förordning om ingående av förbindelser som gäller ersättning för djurens välbefinnande 2022
1376/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande
1375/2021
Statsrådets förordning om punktskatt på flytande bränslen
1374/2021
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice
1373/2021
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om temporära undantag i fråga om den nationella tillämpningen av EU:s digitala covidintyg
1372/2021
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om temporära undantag i fråga om den nationella tillämpningen av EU:s digitala covidintyg
1371/2021
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens och dess fristående enheters avgiftsbelagda prestationer
1370/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer under åren 2022 och 2023
1369/2021
Lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen
1368/2021
Lag om ändring av 20 kap. 26 § och 21 kap. 25 § i lagen om andelslag
1367/2021
Lag om ändring av 16 kap. 25 § och 17 kap. 24 § i aktiebolagslagen
1366/2021
Lag om ändring av 47 kap. 4 § i strafflagen
1365/2021
Lag om ändring av 79 f § i sparbankslagen
1364/2021
Lag om ändring av 6 b kap. 11 § i lagen om investeringstjänster
1363/2021
Lag om ändring av 7 kap. 5 § i kreditinstitutslagen
1362/2021
Lag om ändring av 10 f § i inkomstskattelagen för gårdsbruk
1361/2021
Lag om ändring av 56 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1360/2021
Lag om ändring av 80 § i inkomstskattelagen
1359/2021
Lag om ändring av 17 § i lagen om pensionsstiftelser
1358/2021
Lag om ändring av 2 kap. 4 § och 18 kap. 8 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
1357/2021
Lag om ändring av 6 § i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
1356/2021
Lag om ändring av 148 och 153 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
1355/2021
Lag om ändring av 10 § i lagen om statliga affärsverk
1354/2021
Lag om ändring av 32 § i lagen om Forststyrelsen
1353/2021
Lag om ändring av 9 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
1352/2021
Lag om ändring av 19 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1351/2021
Lag om ändring av 81 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.