1274/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice (1446/2014) 5 §, sådan den lyder i förordning 1585/2019, som följer:

5 §
Grundpriser år 2021

De grundpriser som avses i 6–13 och 26–28 § i lagen om statsandel för kommunal basservice är 2021 följande:

Åldersstruktur Euro
0–5-åringar 8 761,95
6-åringar 9 284,90
7–12-åringar 7 759,16
13–15-åringar 13 287,99
16–18-åringar 4 264,40
19–64-åringar 1 039,29
65–74-åringar 2 072,39
75–84-åringar 5 802,73
85-åringar och äldre 20 092,52
Övriga kriterier för kalkylerade kostnader
Sjukfrekvenskoefficient 1 203,96
Arbetslöshetskoefficient 93,57
Främmandespråkskoefficient 2 026,18
Tvåspråkighet 288,46
Karaktär av skärgård 397,03
Kommun med skärgårdsdel 290,44
Befolkningstäthetskoefficient 40,75
Utbildningsbakgrundskoefficient 414,19
Tilläggsdelar
Tilläggsdel för fjärrort 220,88
Tilläggsdel utifrån självförsörjningsgrad i fråga om arbetsplatser 67,03
Tilläggsdel för kommun inom samernas hembygdsområde 2 805,37

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 30 december 2020

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Matti Sillanmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.