1273/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (697/2020) som följer:

Denna förordning träder i kraft den 19 oktober 2020. Förordningens 5, 8 b, 11 och 12 § gäller till och med den 30 juni 2021.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

Helsingfors den 30 december 2020

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Emmi Äijälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.