1270/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Lag om temporär ändring av 9 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 9 kap. 1 § 3 mom. som följer:

9 kap.

Kostnadsersättning

1 §
Rätt till kostnadsersättning

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja kostnadsersättning till en enskild kund

1) som deltar i service som stödjer sysselsättning som avtalats i en sysselsättningsplan eller en plan som ersätter den; som sådan service betraktas inte uträttande av ärenden på arbets- och näringsbyrån eller en arbetssökandes i 6 kap. avsedda frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån,

2) som orsakas oundvikliga kostnader för deltagandet i servicen, och

3) som inte har rätt till kostnadsersättning med stöd av 1 mom. eller rätt till motsvarande ersättning med stöd av någon annan lag för kostnader som föranleds av deltagande i servicen.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021 och gäller till och med den 30 juni 2023.

Denna lag tillämpas på beviljande av kostnadsersättning för tiden för sådan service som har inletts under den tid denna lag varit i kraft, om kostnadsersättning har sökts senast den 31 juli 2023. Rätten till kostnadsersättning kan fortsätta till och med den 30 juni 2023.

RP 87/2020
RP 114/2020
FvUU 17/2020
GrUU 25/2020
AjUB 16/2020
RSv 216/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.