1268/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk situation

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om understöd som beviljas företag inom fiskerisektorn på grundval av en försämrad ekonomisk situation (369/2020) 11 § och

fogas till förordningen en ny 5 a § som följer:

5 a §
Ansökan om understöd

Ansökan om understöd ska göras senast den 31 maj 2021.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 18 maj 2020 och gäller till och med den 30 juni 2021.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 2020.

Helsingfors den 30 december 2020

Undervisningsminister
Jussi Saramo

Konsultativ tjänsteman
Timo Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.