1230/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Lag om ändring av 1 § i lagen om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser (93/2017) 1 § 1 mom., sådant det lyder i lag 542/2017, som följer:

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på de examina och på de lärokurser för den grundläggande utbildningen och gymnasiet som det föreskrivs om i följande lagar och i förordningar som utfärdats med stöd av dem:

1) lagen om grundläggande utbildning (628/1998),

2) gymnasielagen (714/2018),

3) lagen om yrkesutbildning (531/2017),

4) lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020),

5) yrkeshögskolelagen (932/2014),

6) universitetslagen (558/2009),

7) lagen om Försvarshögskolan (1121/2008),

8) lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006),

9) lagen om Polisyrkeshögskolan (1164/2013),

10) lagen om Räddningsinstitutet (607/2006).Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

RP 173/2020
KuUB 15/2020
RSv 218/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Jussi Saramo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.