1187/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Statsrådets förordning om upphävande av 2 kap. i statsrådets förordning om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 2 kap. i statsrådets förordning om fastställande av det kalkylerade maximibelopp för ersättning för företagshälsovården som avses i sjukförsäkringslagen (1338/2004).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 30 december 2020

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Specialsakkunnig
Emma Thomasén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.