1185/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Lag om temporär ändring av lagen om stöd för skolresor

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till lagen om stöd för skolresor (48/1997) en ny 3 b § som följer:

3 b §
Undantag från villkoren för beviljande av stöd för skolresor på grund av undervisningsarrangemangen till följd av covid-19-epidemin

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 3 § 3 mom. är ett villkor för beviljande av stöd för skolresor att en studerande som är berättigad till stöd för skolresor, per kalendermånad har minst åtta sådana resor tur och retur som berättigar till stöd för skolresor, om den studerandes antal dagliga skolresor har minskat på grund av ändringar i undervisningsarrangemangen till följd av covid-19-epidemin.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 31 juli 2021.

RP 236/2020
KuUB 17/2020
RSv 210/2020

Helsingfors den 30 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Forsknings- och kulturminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.