1175/2020

Helsingfors den 22 december 2020

Statsrådets förordning om ersättningstaxan för undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 kap. 7 § 1 mom. i sjukförsäkrings-lagen (1224/2004), sådant det lyder i lag 1068/2020:

1 §
Ersättningstaxan för PCR-undersökningar

Ersättningstaxan för sådana undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19 som utförts genom ett sekretprov från luftvägarna med en metod för nukleinsyrapåvisning (PCR-undersökning) är 100 euro.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 31 december 2021.

Helsingfors den 22 december 2020

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Regeringssekreterare
Anu Kangasjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.