1140/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (172/2020) ikraftträdandebestämmelsen, sådan den lyder i lag 492/2020, som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020 och gäller till och med den 31 december 2021.

Denna lag tillämpas från och med den 16 mars 2020.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 229/2020
AjUB 15/2020
RSv 192/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.