1130/2020

Helsingfors den 22 december 2020

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 3 punkten i bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras i bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering (117/2019) 3 punkten som följer.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 22 december 2020

Undervisningsminister
Jussi Saramo

Överdirektör
Atte Jääskeläinen

Bilaga

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

3. Grupper för examina som avlagts vid en yrkeshögskola som används vid beräkningen av utbildningens finansieringsandel

Grupp A

Hjälpmedelstekniker (YH)

Artenom (YH)

Estenom (YH)

Geronom (YH)

Ingenjör (YH), utbildning för brandbefäl

Ingenjör (YH), produktionsekonomi

Kulturproducent (YH)

Medianom (YH)

Annan eller okänd yrkeshögskoleexamen i teknik

Restonom (YH), företagsledning

Restonom (YH), inkvarterings- och kosthållsbranschen

Restonom (YH), turism

Restonom (YH), annat område

Restonom (YH), rengöringsservice och ekonomibranschen

Sjukskötare (YH)

Socionom (YH), brottspåföljdsområdet

Socionom (YH), socialbranschen

Hälsovårdare (YH)

Tradenom (YH), biblioteks- och informationstjänster

Tradenom (YH), annat område

Tradenom (YH), sekreterararbete och språk

Tradenom (YH), ekonomi, förvaltning och marknadsföring

Tradenom (YH), säkerhetsbranschen

Vestonom (YH)

Miljöplanerare (YH); miljöinstruktör (YH)

Grupp B

Agrolog (YH)

Bioanalytiker (YH)

Förstavårdare (YH)

Fysioterapeut (YH)

Tandtekniker (YH)

Hortonom (YH)

Iktyonom (YH)

Ingenjör (YH), automationsteknik

Ingenjör (YH), bio- och livsmedelsteknik

Ingenjör (YH), elektronik

Ingenjör (YH), energiteknik

Ingenjör (YH), grafisk teknik och medieteknik

Ingenjör (YH), kemi

Ingenjör (YH), maskinteknik

Ingenjör (YH), transportteknik

Ingenjör (YH), transport

Ingenjör (YH), logistik

Ingenjör (YH), VVS-teknik

Ingenjör (YH), lantmäteriteknik

Ingenjör (YH), materialteknik

Ingenjör (YH), annan teknik

Ingenjör (YH), pappers-, textil- och kemiteknik

Ingenjör (YH), processteknik

Ingenjör (YH), träförädlingsteknik

Ingenjör (YH), byggnadsarkitektur

Ingenjör (YH), byggnadsteknik och samhällsteknik

Ingenjör (YH), elektroteknik

Ingenjör (YH), textil- och beklädnadsteknik

Ingenjör (YH), datakommunikationsteknik

Ingenjör (YH), datateknik

Ingenjör (YH), miljöteknik

Ingenjör (YH), energi- och miljöteknik

Fotterapeut (YH)

Rehabiliteringsledare (YH)

Barnmorska (YH)

Laboratorieanalytiker (YH)

Idrottsinstruktör (YH)

Skogsbruksingenjör (YH)

Formgivare (YH)

Annan yrkeshögskoleexamen i musik

Annan ingenjör (YH) inom elektro- och automationsteknik

Annan ingenjör (YH) inom data- och datakommunikationsteknik

Naprapat (YH)

Optometriker (YH)

Osteopat (YH)

Byggnadsarkitekt (YH)

Byggmästare (YH)

Röntgenskötare (YH)

Munhygienist (YH)

Ergoterapeut (YH)

Tradenom (YH), databehandling

Samhällspedagog (YH)

Grupp C

Ingenjör (YH), sjöfart

Konservator (YH)

Bildkonstnär (YH)

Sjökapten (YH)

Musikpedagog (YH)

Musiker (YH)

Danslärare (YH)

Scenkonstpedagog (YH)*

Tolk (YH)

Teckenspråkstolk (YH)

*) I Statistikcentralens utbildningsklassificering koderna 621501 och 621502

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.