1102/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor (272/2001) 4 §, sådan den lyder i förordning 1355/2007, som följer

4 §

Arbetslöshetskassan ska för varje kalenderår senast vid utgången av april följande år lämna social- och hälsovårdsministeriet en ansökan om de finansieringsandelar som avses i 7 kap. i lagen om arbetslöshetskassor. Till ansökan ska fogas arbetslöshetskassans styrelses bokslut.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer de finansieringsandelar som ska betalas till arbetslöshetskassorna. Ministeriet ska underrätta Sysselsättningsfonden om sina beslut om beloppen av de finansieringsandelar som betalas till arbetslöshetskassorna, och fonden ska beakta dessa beslut på det sätt som föreskrivs i 5 § vid utbetalningen av förskotten till arbetslöshetskassorna.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 17 december 2020

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Regeringssekreterare
Marko Leimio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.