1084/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Lag om ändring av lagen om Centret för konstfrämjande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Centret för konstfrämjande (657/2012) 8 § som följer:

8 §
Särskilda nämnder

I anslutning till centret finns följande särskilda nämnder:

1) för beviljande av stipendier och understöd en nämnd om vilken det föreskrivs i lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961),

2) för beviljande av stipendier en nämnd om vilken det föreskrivs i lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997),

3) en statsandelsnämnd för scenkonst om vilken det föreskrivs i lagen om främjande av scenkonst (1082/2020).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 132/2020
KuUB 10/2020
RSv 164/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Forsknings- och kulturminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.