1060/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsskattelagen (654/1992) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1164/2004, som följer:

3 §
Fastigheter som är helt eller delvis befriade från skatt

Fastighetsskatt ska inte betalas för

1) skog eller jordbruksjord,

2) ödekyrkor, slott, fästningar eller kloster,

3) byggnader eller konstruktioner som används för övervakning av Finlands territorium eller för andra fastigheter till den del de används för Försvarsmaktens behov som fästningsverk, militär-, flyg- eller flottbas, forsknings- eller försöksanstalt, förråd eller depå,

4) områden som skyddats med stöd av 24 § i naturvårdslagen (1096/1996), med undantag för byggnader och konstruktioner som finns på området och dessa byggnaders och konstruktioners byggplatser,

5) vattenområden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Denna lag tillämpas första gången vid fastighetsbeskattningen för 2021.

RP 169/2020
FiUB 28/2020
RSv 177/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.