1049/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Lag om ändring av 256 och 257 § i lagen om transportservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om transportservice (320/2017) 257 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1505/2019, och

fogas till 256 §, sådan den lyder i lag 1505/2019, ett nytt 6 mom. som följer:

256 §
Begäran om omprövning

När grundläggande yrkeskompetens avläggs som en del av yrkesutbildningen, tillämpas vad som i 55 § i lagen om yrkesutbildning föreskrivs om kontroll och rättelse av bedömningen.

257 §
Ändringssökande i förvaltningsdomstol

I ett i 256 § 6 mom. i denna lag avsett beslut som arbetslivskommissionen meddelat med anledning av begäran om rättelse får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 174/2020
KuUB 13/2020
RSv 186/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Undervisningsminister
Li Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.