1029/2020

Helsingfors den 17 december 2020

Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2021 till de enskilda kommunerna

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 14 § 1 mom. i lagen om skatteredovisning (532/1998), sådant momentet lyder i lag 655/2015:

1 §
Tillämpningsområde

Vid redovisningen av samfundsskatt ska de enskilda kommunernas utdelning för skatteåret 2021 enligt 13 § i lagen om skatteredovisning (532/1998) beräknas i enlighet med denna förordning.

2 §
Utdelningen för skatteåret 2021

Utdelningen enligt 13 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2021 beräknas som medelvärdet av den totala utdelning som beräknats på basis av uppgifterna för skatteåren 2018 och 2019.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 22 december 2020.

Förordningen tillämpas första gången på den redovisning av samfundsskatt som görs i januari 2021.

Helsingfors den 17 december 2020

Finansminister
Matti Vanhanen

Konsultativ tjänsteman
Merja Taipalus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.