Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1015/2020

Helsingfors den 15 december 2020

Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska lämnas i bilskattedeklarationen

Skatteförvaltningen har med stöd av 54 § 2 mom. och 58 § 3 mom. i bilskattelagen (777/2020) beslutat:

1 §
Allmänt om uppgifter som ska lämnas i skattedeklarationen

I skattedeklarationen anges uppgifter som påverkar beskattningen enligt indelningen i punkter i skattedeklarationen eller på annat sätt specificerat om indelning saknas.

Utöver de uppgifter som räknas upp i 2 § i detta beslut och de som räknas upp i 3 § 2 mom. i beslutet om registrerade bilskatteombud ska den skattskyldige deklarera de uppgifter om fordonets skick och andra individuella egenskaper som avses i 17 § 1 mom. i bilskattelagen, om hen vill att de ska beaktas i beskattningen.

Om den skattskyldige eller det registrerade bilskatteombudet vill att avdraget för skatt på paketbil enligt 11 §, nedsatt skatt för taxifordon enligt 25 § 2 mom. eller skattefrihet enligt 23–25 § i bilskattelagen ska beaktas i beskattningen, ska grunderna för skatteavdrag, nedsatt skatt eller skattefrihet anges i skattedeklarationen. För att beviljas nedsatt skatt eller skattefrihet enligt 25 § i bilskattelagen ska dessutom numret på trafiktillståndet anges i deklarationen.

Om den skattskyldige vid verkställandet av beskattningen vill att avdraget som avses i 31 § i bilskattelagen ska beaktas på basis av tidsbundet hyresavtal, ska uppgifterna om grunderna för avdraget anges i skattedeklarationen.

2 §
Uppgifter som skattskyldiga ska lämna i skattedeklarationen

Skattskyldiga ska lämna följande uppgifter i skattedeklarationen:

1) den skattskyldiges namn och personbeteckning eller FO-nummer,

2) fordonets märke, modell, tillverkningsnummer, variant- och versionsuppgift om EU-typgodkänt fordon, fordonskategori, drivkraft, karossmodell för person- och paketbil samt buss, drifttyp, växellåda, slagvolym (cm3), effekt (kW), batterikapacitet för elbil (kWh) och totalmassa (kg),

3) om fordonet är nytt eller begagnat,

4) första registreringsdag för registrerat fordon,

5) mätarställning för fordon,

6) för person- och paketbil samt buss mätningsmetod för CO2-utsläpp och CO2-utsläppsvärde (g/km) som motsvarar förbrukning vid kombinerad körning och som fastställts enligt kraven i Europeiska unionens lagstiftning,

7) som mätningsmetod för CO2-utsläpp: okänd, WLTP, NEDC eller någon annan utredning,

8) som fordonskategori personbil (M1), paketbil (N1), motorcykel (L3e), motorcykel med sidovagn (L4e), trehjuling (L5e), fyrhjuling (L7e), buss (M2) eller annat fordon,

9) som drivkraft bensin, diesel, el, bensin och el, diesel och el, bensin och etanol, naturgas, bensin och naturgas eller någon annan,

10) som karossmodell sedan, halvkombi (hatchback), kombibil (farmarbil), coupé, cabriolet, fordon avsett för flera ändamål, terrängpersonbil, pickup, paketbil med slutet lastutrymme (skåpbil) eller någon annan,

11) som drifttyp framhjulsdrift, bakhjulsdrift eller fyrhjulsdrift,

12) som växellåda automat eller manuell,

13) som ytterligare information om paketbil längd (mm), egenmassa (kg), antal dörrar (st.), antal sitsar (st.) och om det är fråga om en paketbil med nedsatt eller full skatt,

14) som ytterligare information om fordon avsett för uthyrning uthyrarens namn och FO-nummer samt start- och slutdatum för hyresperioden i Finland,

15) som typuppgift om fordon för särskilda ändamål taxi med nedsatt skatt, bilskattefri tillgänglighetsanpassad taxi, bilskattefri taxi som är avsedd för dagvårds- och skoltransporter, diplomatfordon, EU-beskicknings fordon, ambulans, räddningsbil, skattefri husbil, veterinärbil, likbil eller personbil som väger över 6 000 kg samt trafiktillståndets nummer för taxi,

16) fordonets registreringsdag i Finland, om fordonet registrerats för första gången i Finland innan skattedeklarationen lämnas,

17) startdatum för skattepliktigt bruk i Finland, om fordonet tagits i skattepliktigt bruk innan skattedeklarationen lämnats och fordonet registrerats i Finland.

Till skillnad från det som föreskrivs i 1 mom. ovan ska den skattskyldige i skattedeklarationen om förflyttning av EU-tjänstefordon och diplomatfordon ange följande uppgifter:

1) den skattskyldiges namn och personbeteckning eller FO-nummer,

2) om det är fråga om ett EU-tjänstefordon eller ett diplomatfordon,

3) tillverkningsnummer,

4) finländskt registreringstecken,

5) fordonets registreringsdag i Finland,

6) är det fråga om förflyttning från Finland,

7) förflyttningsdag från Finland.

3 §
Uppgifter som ska lämnas av ett registrerat bilskatteombud i skattedeklarationen

Ett registrerat bilskatteombud ska i den periodiska skattedeklarationen för nya fordon ange uppgifterna som avses i 1–3 punkten och de fordonsspecifika uppgifterna om varje fordon som registrerats under perioden och som avses i 4–11 punkten:

1) det registrerade bilskatteombudets namn och FO-nummer,

2) bilskatteperiod (mm/åååå),

3) antal registrerade fordon,

4) bilskatt i euro sammanlagt, när deklarationen lämnas i Skatteförvaltningens e-tjänst eller på blankett,

5) fordonets tillverkningsnummer,

6) fordonets registreringsdag i Finland,

7) dag för fastställande av fordonets pris,

8) priskod,

9) själv beräknad fordonsspecifik skatt i euro,

10) fordonsspecifikt beskattningsvärde,

11) fordonsspecifikt rekommenderat detaljhandelspris på tilläggsutrustning,

12) som typuppgift om fordon för särskilda ändamål taxi med nedsatt skatt, bilskattebefriad tillgänglig taxi, taxi avsedd för skoltransporter, diplomatfordon, EU-tjänstefordon, ambulans, räddningsbil, skattefri husbil, veterinärbil, likbil eller personbil som väger över 6 000 kg,

13) trafiktillståndets nummer för taxi.

I skattedeklarationen för ett begagnat fordon ska ett registrerat bilskatteombud ange fordonets registreringsdag i Finland och övriga motsvarande uppgifter som räknas upp i 2 § 1 mom. i beslutet med undantag för den skattskyldiges namn och personbeteckning eller FO-nummer och ytterligare information om fordon avsett för uthyrning.

4 §
Sätt att lämna in deklaration

Skattedeklarationen ska lämnas elektroniskt eller i pappersform på en blankett som Skatteförvaltningen fastställt. Registrerade bilskatteombud, samfund och samfällda förmåner ska lämna anmälan elektroniskt. Skattemyndigheten kan dock av särskilda skäl godkänna att anmälan lämnas i pappersform. Om ett registrerat bilskatteombud tar fordonet i skattepliktigt bruk eller lämnar skattedeklarationen före registrering, kan skattedeklarationen lämnas på ett sätt som avtalas separat med Skatteförvaltningen.

Bestämmelser om hur deklarationen ska lämnas elektroniskt finns i Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

Om deklarationen lämnas på en blankett som Skatteförvaltningen fastställt, ska den skickas till den adress som Skatteförvaltningen meddelat på blanketten.

5 §
Undertecknande av deklarationen

Deklarationen ska undertecknas.

En elektronisk deklaration uppfyller kraven för underskrift om den har certifierats enligt Skatteförvaltningens beslut om elektroniska tjänster och certifiering.

6 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2021.

Helsingfors den 15 december 2020

Generaldirektör
Markku Heikura

Överinspektör
Markus Kautto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.