999/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om ersättning för utbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om ersättning för utbildning (1140/2013) 8 § 2 mom. och 9 §, sådana de lyder i lag 1073/2018, som följer:

8 §
Förfarandet vid ansökan om utbildningsersättning hos Sysselsättningsfonden

Sysselsättningsfonden meddelar ett beslut om utbildningsersättningens belopp. Utbildningsersättningen betalas till arbetsgivaren eller dras av från den arbetslöshetsförsäkringspremie som fastställs enligt 21 § i finansieringslagen.

9 §
Tillämpning av finansieringslagen

I ett ärende som gäller utbildningsersättning som betalas av Sysselsättningsfonden tillämpas bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkringspremie i 21, 21 d, 21 f, 21 i, 21 j, 22, 22 a, 22 c–22 g, 24 f, 24 g, 24 i, 26 d och 26 e § i finansieringslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 140/2020
ShUB 31/2020
RSv 150/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.