989/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Lag om ändring av 36 § i lagen om garantipension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om garantipension (703/2010) 36 § som följer:

36 §
Finansiering

De utgifter som Folkpensionsanstalten orsakas av garantipension ersätts av statens medel.

Staten betalar månatligen Folkpensionsanstalten förskott på statens andel av kostnaderna för garantipensioner.

Närmare bestämmelser om fastställande och betalning av statens andelar, förskott på statens andelar och statens slutliga andelar samt om de uppgifter som behövs för dessa utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 108/2020
ShUB 32/2020
RSv 148/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.