974/2020

Helsingfors den 9 december 2020

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av bilagan till kommunikationsministeriets förordning om Transport- och kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer som gäller transport

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras bilagan till kommunikationsministeriets förordning om Transport- och kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer som gäller transport (1452/2019), sådan bilagan lyder i förordning 472/2020, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 31 december 2021.

För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts före denna förordnings ikraftträdande tas avgift ut i enlighet med de bestämmelser som gällde vid anhängiggörandet.

Helsingfors den 9 december 2020

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Överinspektör
Pirjo Karttunen

Bilaga: KMf om Transport och kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer som gäller transport

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.