960/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Lag om upphävande av 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 9 b § och 10 § 4 mom. i lagen om ersättningar inom utrikesrepresentationen (596/2006), sådana de lyder, 9 b § i lagarna 382/2014 och 826/2017 samt 10 § 4 mom. i lag 826/2017.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 147/2020
FvUB 18/2020
RSv 139/2020

Helsingfors den 11 december 2020

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.